لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۳۳

تکميل سومين و آخرين راهپيمائی فضائی فضانوردان ديسکاوری


دو تن ازفضانوردان سفينه ديسکاوری درجريان ماموريت تجهيز مجدد ايستگاه فضائی بين المللی، سومين و آخرين راه پيمائی خود را درفضا به گونه ای موفقيت آميز تکميل کردند.

پی يرز سلرز Piers Sellers و مايکل فاسم Michael Fossum روزچهارشنبه به مدت تقريبا هفت ساعت در مخزن سرباز فضا پيما درحال بی وزنی کامل شناوربودند. فضا نوردان ماده چسبنده ای را مورد آزمايش قراردادند تا تعيين کنند که آيا برای تعمير شکاف های احتمالی دربدنه فضاپيما درماموريت های آينده قابل استفاده است يا نه .

اين شيوه های تعميراتی مداری به دنبال سانحه آتش گرفتن فضا پيمای کلمبيا به هنگام ورود مجدد به اتمسفر زمين درسال ۲۰۰۳ که درجريان آن تمامی هفت فضای پيمای داخل سفينه جان خود را از دست دادند، ابداع گرديده است. جدا شدن قطعه ای از پوشش اسفنجی عايق جدار فضاپيمای کلمبيا به هنگام پرتاب آن به فضا، حفره کوچکی درعايق حرارتی سفينه به وجود آورد که باعث بروزآن سانحه شد.

مقامات ناسا می گويند فضاپيمای ديسکاوری هنگام پرتاب به فضا در روزچهارم ژوئيه دچارآسيب عمده ای نشده است. مقامات ناسا فضاپيما را تعميرکرده اند تا آماده بازگشت به زمين در ۱۷ ژوئيه باشد.

XS
SM
MD
LG