لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۲۲

گفتار روز: سخنان پرزيدنت بوش پيرامون فرصت تاريخی برای ايران


دولت ايران ميگويد سرگرم مطالعه طرحی است که از جانب آلمان و ۵ کشور عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد تسليم ايران شده است و حاوی پيشنهاداتی در مورد محدود ساختن برنامه هسته ای ايران است.

در اين پيشنهاد، دولتهای ذينفع به ايران مشوقهايی ارائه ميکنند، البته، مشروط بر اينکه ايران نيز، بصورتی قابل بازرسی و قابل تأييد، کليه فعاليتهای غنی سازی و فراوری خود را بحال تعويق درآورد.

از اورانيوم غنی شده، هم ميتوان در توليد الکتريسيته و هم در ساختن بمب اتمی استفاده کرد.

پرزيدنت جرج دابليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، در سخنرانی اخيری از دولت ايران خواست پيشنهاد غرب را بپذيرد: پرزيدنت بوش ميگويد: "ما به ايران پيشنهاد معقولی ارائه داده ايم و رهبران ايران نيز بايد به ماهيت پيشنهاد ما پی ببرند، چه اين پيشنهاد، جز يک فرصت تاريخی برای ايران برای حرکت در مسير بهتري، چيز ديگری نيست. يک فرصت تاريخي!!!" "مردم ايران بايد فرصت آن را بيابند که از ثمرات يک برنامه واقعی صلح آميز بمنظور استفاده از نيروگاههای اتمی برای توليد انرژی الکتريسيته بهره مند شوند.

بنابراين، به گفته رئيس جمهور آمريکا، ايالات متحده آمريکا از حقوق مردم ايران برای توليد انرژی بصورتی صلحجويانه زير نظر مراجع بين المللی حمايت ميکند."

با اينهمه به گفته رئيس جمهور آمريکا، حقوق مردم ايران از نيروهای هسته ای غير نظامی بسيار فراتر ميرود. پرزيدنت بوش ميگويد: "مردم ايران نيز مانند مردم هر جای ديگر دنيا، ميخواهند و حق هم دارند که سرنوشت خود را بدست خود تعيين کنند... مردم ايران ميخواهند دارای يک نظام اقتصادی باشند که شعور و ذکاوت و استعداد را تشخيص بدهد و اين صفات و سجايا را تشويق کند. مردم ايران ميخواهند جامعه ای داشته باشند که بگذارد روياهای خود را دنبال کنند."

رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: "بنظر من، هر گاه به مردم ايران فرصت داده شود به خارج بروند و در آنجا مطالعه کنند و درس بخوانند، و آزادانه با خارج دادو ستد کنند... اين مردم بجاهای بزرگی خواهند رسيد."

مثلاً ، در همين آمريکا، آمريکائی های ايران تباری هستند که با استفاده از آزاديهای اين سرزمين به ترقيات بزرگی نائل شده اند و در همه رشته ها، چه در زمينه بازرگانی و چه طب و چه در دانشگاهها به مدارج عاليه رسيده اند."

پرزيدنت بوش می گويد: آمريکا در سال جاری مبلغی بالغ ۷۵ ميليون دلار صرف ترويج دمکراسی و فضای باز در ايزان خواهد کرد.

پرزيدنت بوش ميگويد: "صرف اين مبالغ اين فرصت را برای ما ايجاد خواهد کرد که برنامه های راديويی و تلويزيونی خود را برای مردم ايران گسترش دهيم. علاوه بر اين، از اين اعتبارات، برای حمايت از مدافعان حقوق انسانی و سازمانهای جامعه مدنی استفاده خواهد شد. قسمتی از اين بودجه نيز صرف مبادله استاد و دانشجو خواهد شد."

پرزيدنت بوش ميافزايد: از اين وسائل و امکانات ميتوان برای ساختن پل ارتباط و تفاهم بيت مردم ايران و مردم آمريکا استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG