لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۲۴

پيشرفت مذاکرات آمريکا و هند بر سر طرح قرار داد اتمی بين دو کشور


مقامات هند وآمريکا می گويند درگفتگوهای خود درمورد قطعی ساختن طرح قرارداد تاريخی، اما بحث انگيزاتمی ميان دهلی نو و واشنگتن پيشرفت عمده ای داشته اند.

مقامات دوکشوراين نظرات را روزچهارشنبه درپايان گفتگوهای سه روزه خود در دهلی نو ابرازداشتند.

طرفين کوشش می کنند اختلافات فيمابين را برسر قرارداد برطرف سازند.

قرارداد، اجازه می دهد که آمريکا نيروگاه وسوخت اتمی به هند بفروشد.

درمقابل ، هند نيروگاه های اتمی غيرنظامی خود را برای بازرسی بين المللی بازمی گذارد. سخنگوی سفارت آمريکا دردهلی نواظهارداشت گفتگوهای هند وآمريکا مثبت وسازنده بود وطرفين نسبت به توافق برسرقطعی شدن طرح قرارداد دراسرع وقت ممکن، ابرازاميدواری کردند.

برخی ازقانونگذاران آمريکا وکارشناسان منع گسترش تسليحات اتمی با انتقاد ازاين قرارداد می گويند قرارداد ممکن است گسترش سلاح های هسته ای را ترغيب کند وامتيازاتی بيش ازحد به هند که معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را امضا نکرده است، بدهد.

XS
SM
MD
LG