لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۵۰

اعلام وضع فوق العاده بدنبال يک هفته ناآرامی خشونت بار در تيمور شرقی


زانانا گوسمائو Xanana Gusmao رئيس جمهوری تيمورشرقی پس ازيک هفته ناآرامی دراين کشور، اجرای اقدامات فوق العاده ای را برای برقراری نظم وقانون اعلام کرد.

آقای گوسمائو روزسه شنبه دريک کنفرانس خبری در ديلی Dili پايتخت تيمورشرقی اظهارداشت وزيران دفاع وکشورخود را برکنارساخته است وکنترل کامل امورآشوب زده دفاعی وامنيتی کشور را شخصا برعهده گرفته است.

اظهارات وی به دنبال يک هفته وقايع خونين تيمورشرقی مطرح می شود که درجريان آن دست کم ۲۰ نفرکشته شدند.

هزاران نفرنيزدرجريان خشونت ها آواره گرديده اند و ده ها خانه وشرکت بازرگانی به آتش کشيده شده اند.

خشونت ها پس ازآن آغازشد که ماری الکاتيری Mari Alkatiri نخست وزير تيمور شرقی صدها سرباز را که نسبت به اِعمال تبعيض درارتش اعتراض داشتند، ازارتش اخراج کرد. تظاهرکنندگان خواستاراستعفای آقای الکاتيری شده بودند.

رئيس جمهوری تيمورشرقی اظهارداشت پيش ازاعلام اقدامات فوق العاده، با نخست وزير مشورت کرده بود. نيروهای حافظ صلح بين المللی به رهبری استراليا هم اکنون برای کمک به مهارخشونت ها در ديلی استقراردارند، اما نبرد وغارتگری همچنان ادامه داشته است.

سازمان ملل متحد تخمين می زند که ۷۰ هزارنفرازپايتخت گريخته اند.

XS
SM
MD
LG