لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۳۶

ديدار پرزيدنت بوش با نخست وزيراسرائيل ومذاکرات پيرامون مسائل مربوط به فلسطينيان وايران


پرزيدنت بوش می گويد طرح اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل درمورد ترسيم مجدد مرزهای اسرائيل درصورتی که روند صلح ميان اسرائيل وفلسطينيان همچنان متوقف بماند، ممکن است به راه حل وجود دوکشور درکناريکديگرمنجر شود.

پرزيدنت بوش اين نظر را درکنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با آقای اولمرت درکاخ سفيد ابراز داشت وافزود به انتظاردانستن اطلاعات بيشتری درباره طرح نخست وزيراسرائيل است. آقای اولمرت گفت آماده است تا دست خود را برای صلح به سوی محمود عباس رئيس حکومت خودمختارفلسطينی درازکند، اما اگر پيشرفتی در گفتگوهای صلح با فلسطينيان حاصل نشود، اسرائيل ممکن است ناگزيرازآن شود که ترسيم مجدد مرزهای خود را به اجرا درآورد. پرزيدنت بوش همچنين اظهارداشت او و آقای اولمرت هدف مشترکی دارند ومعتقدند که ايران نبايد به سلاح های اتمی دسترسی يابد.

پرزيدنت بوش افزود اگراسرائيل درمعرض يک حمله قرارگيرد، آمريکا به کمک آن خواهد شتافت.

رئيس جمهوری آمريکا ونخست وزيراسرائيل از زمانی که آقای اولمرت زمام امور را درکشورخود دردست گرفته است، روزسه شنبه برای نخستين بار درکاخ سفيد با يکديگر گفتگو کردند.

XS
SM
MD
LG