لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۵۶

گفتار روز: تمديد قانون اضطراری در مصر


دولت مصر قانون وضع اضطراری کشور را که حدود يک ربع قرن از عمر آن می گذرد به مدت دو سال ديگر تمديد کرده است.

به استناد قانون اضطراری، مقامات حکومت مصر مجازند افراد غير نظامی را بدون رسيدگيهای مقدماتی و محاکمه به مدت نامعينی به حکم دادگاههای نظامی در بازداشت نگاه دارند.

علاوه بر اين، قانون اضطراری مصر، اجتماع بيش از پنج نفر را ممنوع می کند و در آزادی بيان و آزادی گردهمايی و تحزب و انجمن، محدوديتهای شديدی بوجود می آورد.

تمديد مدت قانون اضطراری از سوی پارلمان که تحت کنترل و سلطه حزب حاکم دموکرات ملی است مورد تأييد قرار گرفته است.

حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری مصر وعده داد که قانون اضطراری ملغی خواهد شد، و قانون ديگری که هدف آن انحصاراً مبارزه با تروريسم است، جايگزين آن خواهد گرديد.

مصر تا کنون در معرض چند حمله تروريستی قرار گرفته است، با اينهمه، شخصيتهای سياسی اپوزيسيون، مدافعان حقوق بشر، و مردم معمولی مصر، تمديد قانون اضطراری را مورد انتقاد قرار داده اند.

احمد سيف الاسلام، قانوندان مدافع حقوق بشر و سرپرست دانشکده حقوق هشام مبارک واقع در قاهره می گويد، اقدام اولياء دولت مصر در جهت تمديد قانون اضطراری اقدامی "بسيار منفی" است و مانع از رشد جريان سياسی کشور خواهد شد.

جرج اسحَق، سخنگو و هماهنگ کننده گروه اپوزيسيون "کفايه" می گويد، از اين قانون بطور اخص برای هدفگيری اپوزيسيون استفاده می شود. آقای اسحَق می گويد، چهل و هشت تن از اعضاء "کفايه" در طول تظاهرات۲۷ آوريل به موجب همين قانون اضطراری دستگير شدند. داليا شريف، يکی از دانش آموختگان بيکار مصری به خبرنگار روزنامه "نيويورک تايمز" در قاهره گفته است، " ما در کشوری زندگی می کنيم که از دست کسانی که موظفند امنيت ما را فراهم کنند، هيچگونه تأمينی نداريم."

شان مکورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، برای ما بسيار مايه تأسف است که دولت مصر قانون اضطراری را تمديد کرده است: سخنگو می گويد:" البته جای ترديد نيست که مصر نيز در کار مبارزه با تروريسم با مسائل مخصوص بخود مواجه است. با اينهمه پرزيدنت مبارک در طول مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری از قانون اضطراری جديد سخن به ميان آورده بود که هدف آن انحصاراً مبارزه با تروريسم باشد و در همان حال احترام برای آزاديهای فردی و حقوق انسانی را حفظ کند."

سخنگو می گويد،" دولت آمريکا اميدوار است پرزيدنت مبارک و دولت او به وعده انتخاباتی خود وفا کنند."

XS
SM
MD
LG