لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۱۰

تصميم آمريکا در تصويب قطعنامه شورای امنيت به مکلف کردن ايران در تعليق غنی سازی اورانيوم


دولت ايالات متحده آمريکا روز سه شنبه اعلام داشت که در صدد است قطعنامه ای را که جنبه الزامی داشته باشد از تصويب شورای امنيت بگذراند و ايران را مکلف به متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم خود کند.

گزارشگر صدای آمريکا می گويد: هدف دولت آمريکا حداقل در وهله اول اين نيست که ايران را مشمول تحريمهای اقتصادی و سياسی سازد.

ديويد گلاست، خبرنگار صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که اينک به آگاهی شنوندگان گرامی ميرسد: مقامات آمريکايی می گويند: هدف دولت بوش تصويب قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، ايران را مکلف به اجرای دستورات سازمان ملل متحد سازد و رژيم جمهوری اسلامی ايران را موظف سازد تا برنامه غنی سازی اتمی خود رامتوقف کند ...و به ميز مذاکرات بازگردد.

با اينهمه دولت آمريکا فعلا ً در صدد جلب موافقت بين المللی برای تحريم رژيم اسلامی نيست، تا نحوه عکس العمل رژيم ايران در قبال قطعنامه فصل هفتم روشن شود. استراتژی افزايش دامنه فشار بر ايران بصورت تدريجی و مرحله به مرحله، پس از مذاکرات ۵ کشور عضو دائمی شورای امنيت و آلمان، در پاريس مورد توافق قرار گرفت.

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، ميگويد: قطعنامه فصل هفتم بدون تحريم ايران، گام ديگری است در جاده به اصطلاح ديپلماتيک، تا ايران وادار شود از برنامه ای که از منظر آمريکا يک برنامه اسلحه سازی اتمی است، دست بشويد.

سخنگو ميگويد:" روش ما ايجاد تفاهم عمومی و اجماع، و افزايش فشار بر ايران است بصورتی که همه امکانات و همه فرصتها به ايران داده شود تا رفتار خود را با ضوابط پذيرفته شده بين المللی در ارتباط با برنامه اتمی خود منطبق سازد. تا به اين لحظه، رهبران ايران از انجام اين تکليف سرباز زده اند."

۲ دولت روسيه و چين اعلام کرده اند که با وضع تحريم عليه ايران موافق نيستند و هنوز روشن نيست که آيا پيشنهاد تصويب قطعنامه ای را عليه رژيم ايران با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خواهند پذيرفت يا خير.

دولت بوش ميگويد: فعلا ً توجه آمريکا معطوف به يافتن راه حل ديپلماتيک برای جلب موافقت ايران است، اما استفاده از نيروی نظامی را نيز برای باز داشتن ايران از دستيابی به دانش و تکنولوژی توليد سلاحهای اتمی منتفی نميداند.

روز سه شنبه سردار محمد ابراهيم دهقاني، يکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در بياناتی که در سراسر جهان پخش شد اعلام کرد که در صورتيکه ايران مورد حمله قرار گيرد، يکی از اولين هدفهای انتقامی ايران، اسرائيل خواهد بود.

هنگاميکه از سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در اين باره پرسش شد، سخنگو گفت: اينهم يکی ديگر از آن دسته از اظهارات تهديد آميز و حاکی از نفرت رژيم ايران نسبت به اسرائيل است که تنها اثر آن افزايش ميزان نگرانی جهان نسبت به دستيابی ايران به سلاحهای اتمی است. سخنگو گفت: تهديد عليه اسرائيل و ادعای رژيم اسلامی ايران در دستيابی به درجات قابل ملاحظه تکنولوژی غنی سازی اورانيوم بدين منظور است تا توجه جامعه جهانی از اصل قضيه و بحرانی که ساخته و پرداخته خود ايران است به مسأله فرعی معطوف گردد.

XS
SM
MD
LG