لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۴۱

پايان تحقيقات دولت پاکستان پيرامون فروش فن آوری سلاحهای اتمی توسط عبد القدير خان


پاکستان اعلام کرد تحقيقات مربوط به فروش فن آوری سلاح های اتمی را ازسوی عبدالقديرخان دانشمند اتمی خود پايان داده است. عبدالقديرخان اعتراف کرده است که اسرارمربوط به سلاح های اتمی را به طورغيرقانونی دراختيار ايران، ليبی و کره شمالی قرار می داد. سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان اظهارداشت تحقيقات با آزاد شدن محمد فاروق دستيارارشد عبدالقديرخان که درتاسيسات عمده اتمی پاکستان موسوم به آزمايشگاه های پژوهشی خان کار می کرد، پايان يافت.

فاروق که هفته گذشته پس از دوسال بازداشت آزاد شد، آخرين فردی بود که درارتباط با رسوائی فروش اسراراتمی پاکستان، بازداشت شده بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان به خبرنگاران گفت پاکستان اطلاعاتی را که درجريان تحقيقات کسب می کرد، دراختيارسازمان بين المللی انرژی اتمی وسايرکشورها، ازجمله آمريکا، قرار می داد.

عبدالقديرخان درفوريه سال ۲۰۰۴ به گناه خود اعتراف کرد، اما پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان اورا به خاطرنقش وی درکمک به توليد بمب اتمی پاکستان مورد عفوقرارداد. عبدالقديرخان ازآن به بعد تحت اقدامات شديد امنيتی، درمنزل خود دراسلام آباد درحال بازداشت به سرمی برد.

XS
SM
MD
LG