لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۵۲

در آمد روستائيان در آمريکا


اقتصاد روستائی آمريکا ظرف هفتاد سال گذشته تغييرات اساسی کرده است. در دهه سالهای هزار و نهصد و سی تعداد روستانشينان آمريکا بيست پنج در صد کل جمعيت آمريکا را تشکيل ميداد در حاليکه امروز تنها يک درصد جمعيت آمريکا در روستاها زندگی ميکنند.

در آمد روستائيان نيز ظرف هفتاد سال گذشته تغييرات بنيادی کرده است. ميانگين در آمد روستائيان آمريکا در هزار و نهصد و سی سه يک سوم در آمد کارگران صنعتی و خدماتی شهری بود. در اواخر دهه سالها يکهزار و نهصد هفتاد اختلاف در آمد بين روستائيان و کارگران شهری از ميان رفت.

در سال دو هزار و چهار روستائيان آمريکا پر درآمدترين سال خود را داشتند. بگزارش وزارت کشاورزی آمريکا ميانگين در آمد روستائيان، يعنی کسانيکه در روستا کار و زندگی ميکنند، به سالانه هشتاد و يک هزار دلار رسيد که مقايسه با شصت هزار دلار ميانگين درآمد کارگران شهری، بيست يک هزار دلار بيشتر بود.

ادراره آمار کار ميگويد ميانگين در آمد کارگران صنعتی در آمريکا تقريباً ساعتی شانزده دلار است.

کارگران بخش صنعتی در حال حاضر بيست و سه در صد نيروی کار آمريکا را تشکيل ميدهند که تعداد آنها مرتباً رو به کاهش است.

اداره آمار کار آمريکا همنچنين ميافزايد کارگران خدماتی آمريکا هفتاد و شش درصد و کارگران روستائی تنها يک درصد نيروی کار آمريکا را تشکيل ميدهد.

XS
SM
MD
LG