لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۳۹

زکريا موسوی می تواند به مجازات اعدام محکوم شود


هيات منصفه دادگاهی که زکريا موسوی را محاکمه می کند، تصميم گرفته است که می توان مجازات مرگ را درمورد وی که به توطئه گری برای القاعده اعتراف کرده است، تجويزکرد.

اعضای هيات منصفه پس ازچهارروز بحث و بررسی دريک دادگاه فدرال آمريکا درحومه شهرواشنگتن، روزدوشنبه به اين نتيجه رسيدند که موسوی درجريان حملات تروريستی ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١، دست کم مسئول مرگ يک نفربه شمارمی رود وبنابراين، مجازات اعدام می تواند درمورد وی قابل اجرا باشد.

هنگام قرائت اين حکم درسالن دادگاه در روز دوشنبه، موسوی درحالی که چشمان وی به اطراف سالن گرايش داشت، روی صندلی خود نشسته بود. موسوی متعاقبا هنگامی که به خارج ازسالن دادگاه هدايت می شد، گفت: " شما هرگز به خون من دسترسی نمی يابيد. نفرين خدا برهمه شما باد."

اعضای هيات منصفه اکنون بايد نسبت به اعدام اين شهروند ٣٧ ساله فرانسوی تصميم بگيرند. اعضای هيات منصفه دردومين مرحله محاکمه، ازروز پنجشنبه شهادت شهود را استماع خواهند کرد. اظهارات خانواده های قربانيان حملات ١١ سپتامبر نيزممکن است بخشی ازشهادت دردادگاه باشد.

موسوی تنها فردی است که درارتباط با حملات تروريستی ١١ سپتامبرمتهم اعلام می شود.

XS
SM
MD
LG