لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۰۴

وزير خارجه آمريکا خواستار تصويب بدون تاخير طرح قطعنامه شورای امنيت درباره ايران است


کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا می گويد نبايد هيچ گونه تاخيربيشتری درتصويب طرح قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد که ازايران می خواهد برنامه سلاح های اتمی خود را محدود کند، به وجود آيد.

خانم رايس روزپنجشنبه اظهارداشت جامعه بين المللی بايد وارد عمل شود وايران را به خاطر ۱۸ سال دروغگوئی به سازمان بين المللی انرژی اتمی متهم اعلام کند.

وزيرامورخارجه آمريکا گفت تهران می تواند يک برنامه اتمی غيرنظامی داشته باشد، اما نه برنامه ای متضمن غنی سازی اورانيوم و قابليت های فرآوری درخاک خود.

پنج عضودائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد که ازحق وتو برخوردارهستند به اضافه آلمان، در اجلاس خود نتوانستند درمورد چگونگی فشاربه ايران درمورد تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم وتبعيت ازمعيارهای بين المللی به توافق برسند.

روسيه وچين با طرح قطعنامه شورای امنيت به اين دليل که ممکن است منجربه اعمال تحريم هائی عليه ايران شود، به مخالفت برخاسته اند. روسيه وچين می خواهند رسيدگی به برنامه اتمی ايران به سازمان بين المللی انرژی اتمی واگذارشود.

XS
SM
MD
LG