لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۰۱

ارزيابی وزيردفاع آمريکا از اوضاع عراق و رهنمودهای وی برای ايجاد آرامش درآنکشور


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا می گويد تاخير حاصله درتشکيل دولت جديد عراق، ناشی ازادامه خشونت دراين کشوراست.

آقای رامسفلد روزپنجشنبه دريک کنفرانس خبری اظهارداشت رهبران عراق بايد اختلافات بين خود را برطرف سازند وخدمت به ميليون ها نفرازمردم را که با رای خود آن ها را برسرکارآوردند، آغازکنند.

آقای رامسفلد گفت يک دولت خوب می تواند ميزان خشونت را کاهش دهد.

وزيردفاع آمريکا همچنين حاضرنشد نظرات يک گزارشگر را درمورد آن که کاهش ميزان تلفات آمريکا درعراق درماه های اخير ممکن است به صورت يک روال دائمی درآيد، بپذيرد. وزيردفاع آمريکا ازانجام هرگونه پيشگوئی درمورد رقم تلفات آمريکا درماه های آينده خودداری کرد.

جناح های سياسی عراق ممکن است امروز، جمعه، گفتگوهای خود را برای تشکيل يک دولت وحدت ازسرگيرند. اين جناح ها ازانتخابات سه ماه پيش عراق تاکنون کوشش درتشکيل يک دولت وحدت داشته اند. درهمين حال نيروهای چند مليتی درعراق روز پنجشنبه موفق شدند سه فعال صلح را که درماه نوامبرگذشته ربوده شدند، آزاد کنند.

XS
SM
MD
LG