لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۳۰

مروری بر گفته های وزير دفاع آمريکا پيرامون اعزام نيروهای ويژه سپاه پاسداران به عراق


مقامات آمريکا از ديرباز ايران را متهم ساخته اند که به شورشيان و حاميان آنها اجازه رفت و آمد و عبورو مرور از مرزهای خود را می دهد .

برخی از گزارشهای رسانه ها نيز حاکی است که ايران برخی از نيروهای ويژه خود را که دارای آموزشهای نظامی مخصوصی هستند ، به داخل عراق گسيل داشته است .

با اينهمه ، اين ، نخستين باری است که دانلد رامسفلد ، وزير دفاع آمريکا ، علناً ايران را در اين باره متهم می سازد : آقای رامسفلد می گويد : « در حال حاضر ، رژيم ايران ، کسانی را به داخل عراق می فرستد که به کارهائی دست ميزنند که برای آينده عراق ، زيانبار است ، ما هم از اين امور باخبريم . به نظر من ، اين قبيل کارها ، مساله ای است که ، رژيم ايران بعدها به آن نگاه خواهد کرد و متوجه خواهد شد که در داوری خود راه خطا پيموده است . »

وزيردفاع آمريکا می گويد ، افرادی که اعزام می شوند ، جز « سپاه قدس» و يا شبيه آنها هستند . آنچه که مسلم است اينها برای زيارت به عراق نمی آيند . اين دسته از سپاهيان ، به اصطلاح ، « گارد جمهوريخواه » ايرانی هستند .

آقای رامسفلد و ژنرال پيترپيس رئيس سناد مشترک ارتش آمريکا اعلام کردند . که برخی از نيروهای ايرانی اخيراً متوقف شده اند ، اما اعلام نکردند که نيروهای ايرانی چه مدتی در عراق فعاليت داشته اند .

ژنرال پيس گفت : تا حدودی از تعداد نيروهای ايرانی با خبر است اما از افشاء آن ، خودداری کرد . ژنرال پيس گفت : در گذشته اسلحه و بمب هائی به دست می آمده است که ساخت ايران بوده است ، اما ، گزارشهای اخير ، از رفت و آمد و عبور و مرور افراد حکايت می کند . وزير دفاع آمريکا افزود ، که دارای مدارک و شواهد خاصی که حکايت از مسئوليت مستقيم دولت ايران در اعزام واحدهای قدس به عراق داشته باشد ، نيست ، اما افزود ، چنين فرضی ، فرضيه ای منطقی است.

وزير دفاع آمريکا می گويد : « طبيعی است که نفرات قدس و نيروهای پاسداران انقلاب ، پيش خود و خودسرانه به اينطرف و آن طرف نميروند.»

وزير دفاع آمريکا ، اعزام نيروهای ايرانی را به داخل عراق « خطری برای امنيت عراق » خواند ، خطری که ممکن است به کشته شدن تعداد ديگری از مردم عراق منتهی شود . وزير دفاع آمريکا افزود ، فعاليت های ايران ، به دليل وحشتی است که ، رژيم ، از تاسيس و استقرار دموکراسی در عراق دارد .

XS
SM
MD
LG