لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۴۷

نياز نيروهای امنيتی عراق به پشتيبانی آمريکا


وزارت دفاع آمريکا ميگويد شمار نيروهای امنيتی عراقی قادر به نبرد با شورشيان افزايش يافته است، اما هيچکدام نمی توانند بدون کمک آمريکا بجنگند.

اين ارزيابی روز جمعه در گزارش هر چهار ماه يک بار وزارت دفاع به کنگره در باره وضعيت عراق منعکس شده است.

وزارت دفاع ميگويد شمار گردان های عراقی برخوردار از قابليت بعهده گرفتن نقش پيشتاز در نبرد، بشرطی که سربازان آمريکائی نيز در نقش حامی حضور داشته باشند، در سه ماه گذشته قريب پنجاه درصد افرايش يافته و از سی و شش گردان به پنجاه و سه گردان رسيده است.

با اينحال به گزارش وزارت دفاع آمريکا شمار گردان های قادر به عمليات بدون کمک آمريکا، به صفر تنزل کرده است. سال گذشته سه گردان ، گردانهائی معرفی شده بودند که می توانستند مستقلا وارد نبرد شوند.

وزارت دفاع اين تغيير وضعيت را کوچک جلوه داده است و ميگويد توجه خود را بيشتر به ايجاد شمار بيشتری از گردان های عراقی معطوف ميکند.

مقامات وزارت دفاع آمريکا فراخوانی های آتی سربازان آمريکائی از عراق را به توانائی نيروهای عراقی برای قبول مسئوليت در امور امنيتی موکول ساخته اند.

XS
SM
MD
LG