لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۰

گفتار روز: آمريکا نگران جور و ستم به مردم ايران است


دولت جمهوری اسلامی ايران کماکان به اجرای برنامه هسته ای خود ادامه ميدهد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز پس از اجلاس سازمان بين المللی انرژی اتمی در ماه مارس مسأله ايران را مورد بررسی قرار خواهد داد. شورای امنيت سازمان ملل اختيار اِعمال تحريمهای اقتصادی بر ايران را دارد.

کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا ميگويد متوقف کردن حرکت ايران برای دستيابی به جنگ افزار هسته ای اهميت حياتی دارد.؛ با اينحال اضافه ميکند که مسايل نگران کننده ديگری در رابطه با رژيم مذهبی ايران وجود دارد. خانم رايس ميگويد: " تنها مسأله برنامه هسته ای نيست. زمامداران ايران از تروريسم در سراسر جهان حمايت ميکنند. آنها در واقع بانک مرکزی تروريسم در جهان هستند؛ و البته صدو هشتاد درجه از مسيری که بايد دررعايت موازين حقوق بشر و مردمسالاری برای ملت خود بپيمايند منحرف شده اند. "

سياستهای سرکوبگرانه دولت ايران بی هيچ محابا انجام ميگيرد. بنا به گزارشهای رسيده ، در شهر قم، هنگاميکه مأموران انتظامی در صدد برآمدند خانقاه صوفيان را تعطيل کنند، براثر درگيری نزديک به يک هزارتن از ساکنان خانقاه دستگير و صدها نفر ديگر مجروح شدند.

در تهران، پليس، وحشيانه به اعضای اتحاديه اتوبوس رانان حمله کرد و پس از دستگيری عده اي، خانواده های آنها را نيز مورد ايذا قرار داد.

شان مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا پيرامون اعمال و افعال جمهوری اسلامی ايران چنين اظهار نظر ميکند: " دولت ايران روز به روز سياستهای سرکوبگرانه جديدی را عليه مردم خود، عليه آزادی بيان آنها ، عليه آزادی اجتماعات آنها، و عليه آزادی هنر آنها به اجرا درميآورد. نمونه های فراوانی از تعطيل نشريات ميتوان ديد که برخی ازآنان حتی پيش از انتشار اولين شماره توقيف ميشوند. نمونه های بسياری از نبود آزادی اجتماعات را ميتوان مشاهده کرد. اخيراً دولت، اعتراض اتحاديه رانندگان را در هم کوبيد . اين مردم تنها ميخواستند، به صورتی متشکل، از دولت درخواست دستمزد بيشتر بکنند."

خانم رايس ميگويد ملت ايران شايسته زندگی بهتری است. او ميگويد: " اين ملت، فرهنگی غنی دارد و ملت شريفی است؛ و حق دارد از موهبت حکومت مردم بر مردم برخوردار شود."

XS
SM
MD
LG