لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۳

شورای امنيت دو نفر از اطرافيان رئيس جمهور ساحل عاج را تحريم مالی کرد


شورای امنيت سازمان ملل متحد سه تن از شخصيت های سياسی ساحل عاج را که متهم به مختل ساختن روند صلح اين کشورهستند، مشمول تحريم هائی قرارداده است.

کميته تحريم های شورای امنيت روزسه شنبه دستورداد دارائی های دوتن ازرهبران ستيزه جويان جوان که هوادار لوران گباگبو Laurent Gbagbo رئيس جمهوری ساحل عاج هستند، وهمچنين دارائی های يک فرمانده شورشی مسدود شود وسفرآن ها به کشورهای ديگرتحريم گردد.

رهبران جوانان که به گروه جوانان وطن پرست تعلق دارند، مسئول خشونت های ماه گذشته درجريان تظاهرات عليه سازمان ملل متحد شناخته شده اند.

خشونت ها، سازمان ملل متحد را برآن داشت که صدها تن ازکارکنان خود را ازساحل عاج خارج سازد. شورای امنيت روزدوشنبه اعزام ۲۰۰ صلحبان جديد را به اين کشورآفريقای باختری برای کمک به تقويت قرارداد شکننده صلح مورد تصويب قرارداد.

ساحل عاج از زمان جنگ داخلی سال۲۰۰۲، به دوبخش تقسيم شده است. شورشيان کنترل شمال ودولت ساحل عاج کنترل جنوب کشور را دردست دارند.

XS
SM
MD
LG