لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۴

ازدحام جمعيت در انتخابات رئيس جمهوری هائيتی به مرگ چهار تن منجر شد


درنخستين انتخابات رياست جمهوری هائيتی، چهارنفر براثرازدحام جمعيت درحوزه های رای گيری جان خود را ازدست دادند وچند حوزه رای گيری کارخود را ديرآغازکردند.

برخی ازحوزه های رای گيری درمناطق شهری کارخود را چند ساعت با تاخيرآغازکردند، زيرا کارکنان انتخاباتی موفق نشدند حوزه های خود را به موقع بگشايند.

به گزارش خبرگزاری آسوسيتد پرس، بسياری ازحوزه ها تا چند ساعت بيشتربه کارخود ادامه دادند تا کليه رای دهندگان بتوانند آرای خود را به صندوق ها بريزند.

يک مامورپليس ويک رای دهنده، دريکی از حوزه های رای گيری براثرفشارجمعيت کشته شدند.

در پورتو پرينس پايتخت هائيتی دومرد سالخورده درصف طولانی رای دهندگان برزمين افتادند وجان خود را ازدست دادند. ده ها نفرديگر نيز درنتيجه فشار جمعيت برای ريختن آرای خود به صندوق ها، مجروح شدند.

با اين حال، گزارش ها حکايت ازآن دارد که خشونت، فراگيرنبود. بيش از 9 هزارحافظ صلح بين المللی برای برقراری امنيت درمناطق مختلف هائيتی مستقربودند.

درميان ۳۳ نفرکه خود را کانديدای رياست جمهوری کرده اند، رنه پره وال Rene Preval که ازسال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ به عنوان رئيس جمهوری هائيتی خدمت کرد، درخط مقدم قراردارد. اگرهيچ يک ازکانديداها موفق به کسب ۵۰ درصد آرا ويا بيشترنشوند، دوردوم انتخابات برگزارخواهد شد.

XS
SM
MD
LG