لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ایران ۲۲:۵۴

اسرائيل از پرداخت ماليات فلسطينيان به حکومت خود مختار فلسطين خودداری کرد


اسرائيل يک هفته پس ازپيروزی گروه ضد اسرائيلی حماس درانتخابات پارلمانی فلسطينيان، پرداخت های خود را به حکومت خود مختار فلسطينی ازبابت ماليات وحقوق گمرکی متوقف ساخت.

عربستان سعودی وقطر روزچهارشنبه بلافاصله درجبران اين اقدام وارد عمل شدند وبرای برطرف ساختن رقم عمده ای ازکسربودجه حکومت خود مختارفلسطينی که به۴۵ ميليون دلارتخمين زده می شود،۳۳ ميليون دلار به عنوان کمک فوری به حکومت خود مختارفلسطينی پرداخت کردند.

درآمد ناشی ازپرداخت های ماهانه اسرائيل، صرف پرداخت مواجب وحقوق کارکنان دولت فلسطينی می شود.

اسرائيل چند روزبود که تهديد می کرد پرداخت های ماهانه خود را متوقف خواهد ساخت. وزارت امور خارجه اسرائيل روزچهارشنبه اعلام داشت نبايد انتظارداشت که اسرائيل برای بمب گذاری های انتحاری وخشونت های جهادی اعتبارمالی تامين کند.

اتحاديه اروپا وآمريکا نيزتهديد کرده اند اگرحماس خشونت را نفی نکند وحق موجوديت اسرائيل را به رسميت نشناسد، کمک های مالی خود را به يک دولت فلسطينی تحت رهبری حماس محدود خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG