لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۳۱

نو آوری بعنوان مهمترين چاره ساز مشکلات بازارهای اقتصادی


اقتصاد دانان، مديران و صاحبان بزرگ جامعه بازرگانی و صنايع از سراسر جهان بمنظور شرکت در "مجمع اقتصاد جهانی"، اين هفته در شهر "داوُس" سوئيس بسر ميبرند.

تدابير امنيتی شديدی بخاطر جلوگيری از مختل کردن جريان مذاکرات توسط مخالفين جهانی شدن بازارهای اقتصادی بمورد اجرا گذاشته شده است.

بگزارش " جرج داير" خبرنگار صدای آمريکا، مسائل و دشواريهای ناشی از رشد فزاينده جهانی شدن بازارهای اقتصادی جهان در صدر دستور موضوعات مورد بحث در "مجمع اقتصاد جهان " قرار دارد.

کارگزاران همايش های اقتصادی اخيراً سعی دارند در دستور جلسات خود از ديدگاههای مخالفين نيز استفاده کنند و بدين منظور در اجلاس کنونی "مجمع اقتصاد جهانی" نقش خلاقيت و نو آوری در رابطه با مسائل موجود در بازار های جهانی مورد رسيدگی قرار ميگيرد.

"هانس تيمر تحليل گر موسسه "توسعه اقتصاد جهانی" اعتقاد دارد خلاقيت و نوآوری نقش کليدی در جهانی شدن بازار های اقتصادی دارد و مهمترين روشی است که ميتواند چاره ساز مشکلات جهانی شدن بازارهای اقتصادی باشد.

"تيمر" ميافزايد يکی از مهمترين جرياناتی که در حال حاضر در بازارهای جهانی ناظر هستيم مازاد توليد در کشورهای در حال رشد است که ناشی از توسعه وسائل توليد از طريق خلاقيت و نوآوری است.

اقتصاد دانان، مديران و صاحبان بزرگ جامعه بازرگانی و صنايع معمولا در "مجمع اقتصاد جهانی " پيرامون رقابت و محدوديت منابع مذاکره ميکنند ولی اين هفته در اجلاس "داوُس"، بر خلاف معمول، پيرامون نوآوری گفتگو ميکنند که پديده و منبعی است که محدوديت و پايانی نميشناسد.

XS
SM
MD
LG