لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۰۶

حزب حاکم الفتح با تفاوت اندکی در انتخابات پارلمانی فلسطينيان پيشتاز است


آرای شمرده شده درانتخابات پارلمانی روز چهارشنبه فلسطينيان حاکی ازپيروزی عمده نهضت اسلامگرای حماس است.

نظرسنجی های مربوط به سه حوزه رای گيری فلسطينی، حزب حاکم الفتح را فقط با تفاوت اندکی مرکب از سه تا هفت درصد، جلوتر از نامزدهای ساير احزاب و گروه ها قرار می دهد.

قرائن مربوط به ظهور نيرومند حماس درانتخابات، اين احتمال را افزايش داده است که ممکن است حماس که عهد کرده است اسرائيل را نابود سازد، برای نخستين بار چند پست دولتی را نصيب خود سازد.

حماس مسئوليت چندين حمله انتحاری را عليه اسرائيل درسال های اخيربرعهده گرفته است. اسرائيل و آمريکا، حماس را به عنوان يک سازمان تروريستی طبقه بندی کرده اند.

اسرائيل هنوزعلنا نگفته است اگرحماس صاحب کرسی هائی درحکومت خودمختارجديد فلسطينيان شود، متوسل به چه اقدامی خواهد شد.

مقامات انتخاباتی می گويند ۷۷ درصد بيش ازيک ميليون رای دهنده واجد شرايط فلسطينی، روز چهارشنبه آرای خود را برای انتخاب ۱۳۲ نماينده شورای قانونگذاری فلسطينی به صندوق ها ريختند.

XS
SM
MD
LG