لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۴۸

خواسته کوفی عنان برای کوشش در جلوگيری از وخامت بيشتر در دارفور


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد خواستاريک کوشش عمده بين المللی برای جلوگيری ازوخامت بيشتراوضاع درمنطقه جنگ زده دارفور درسودان شده است.

آقای عنان طی مقاله ای که درشماره روزچهارشنبه روزنامه واشنگتن پست منتشرشد، نوشت نظرات او درمورد دارفور، از اميد به يأس تبديل گرديده است.

دبيرکل سازمان ملل متحد درمقاله خود نوشت قرارداد آتش بس منطقه مرتبا نقض می شود ونيروی حافظ صلح هفت هزارنفری اتحاديه آفريقا دردارفور، فاقد قدرت ويا اختيارکافی برای برقراری امنيت است.

آقای عنان ازشورای امنيت سازمان ملل متحد خواست که عمليات حفاظت ازصلح را در دارفور شخصا برعهده بگيرد وشمارنيروهای مستقر درمنطقه را افزايش دهد.

موضوع افزايش نيروهای مستقردرمنطقه، مورد حمايت تونی بلرنخست وزيربريتانيا قرارگرفته است. آقای بلر روزچهارشنبه طی سخنانی برای قانونگذاران بريتانيا گفت ضرورت ايجاب می کند که نيروی اتحاديه آفريقا، از" حد اکثرقدرت" برخوردار شود.

سازمان ملل متحد می گويد درجريان سه سال زد وخورد ميان شورشيان دارفور ودولت سودان، بيش از دوميليون نفرازمردم منطقه ازخانه های خود گريخته اند و بيش از ۱۸۰ هزارنفرجان خود را ازدست داده اند.

XS
SM
MD
LG