لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۳۴

ديدارو گفتگوی نخست وزيرپاکستان با وزيردفاع آمريکا


شوکت عزيز نخست وزيرپاکستان روزدوشنبه در وزارت دفاع آمريکا با دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا ديداروگفتگوکرد.

آقای رامسفلد درپايان اين ديداربه خبرنگاران اظهارداشت روابط دوکشور را با نخست وزير پاکستان مورد بررسی قرارداده است، اما حاضرنشد توضيحات بيشتری بدهد.

قراراست امروز، سه شنبه، آقای عزيزبا پرزيدنت بوش ديدارکند.

آقای عزيز روزيکشنبه درمصاحبه ای با يک شبکه تلويزيونی آمريکا، حمله موشکی روز ۱۳ژانويه آمريکا را به يک منطقه روستائی درپاکستان که ظن آن می رفت اعضای القاعده در آنجا جلسه کرده بودند، و حدود ۱۸ نفردر اثر اصابت موشک کشته شدند، مورد انتقاد قرار داد.

نخست وزيرپاکستان همچنين گزارش روزنامه نيويورک تايمز را درمورد آن که طالبان، القاعده وجنگجويان خارجی کنترل خود را برمنطقه در پاکستان درسال های اخيرشدت بخشيده اند، رد کرد. آقای عزيزگفت يک نيروی ۸۰ هزارنفری درمنطقه، اعضای ارشد القاعده را دستگيرکرده است، اما نيروهای آمريکا، افغانستان وپاکستان بايد عمليات خود را برای نگهبانی ازمنطقه گسترش دهند.

XS
SM
MD
LG