لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۰۹

گفتگوهای اروپا با ليبی برای همکاری درجلوگيری از مهاجرت غير مجاز آفريقا ئی ها


فرانکو فراتينی نايب رئيس کميسيون اروپا می گويد اتحاديه اروپا آماده است برای جلوگيری ازمهاجرت غيرمجازافراد، گفتگوهائی را با ليبی آغازکند.

آقای فراتينی روزپنجشنبه اظهارداشت اتحاديه اروپا آماده است نسبت به اقداماتی درجهت نگهبانی ازسواحل دريای مديترانه، اعتبارمالی دراختيارليبی قراردهد وبا اين کشورهمکاری کند.

هزاران تن ازساکنان کشورهای شمال آفريقا همه ساله با به خطرانداختن جان خود، کوشش می کنند خود را ازليبی به اروپا برسانند. بيشتراين قبيل افراد راهی ايتاليا می شوند.

گيسپه پيسانو Giuseppe Pisanu وزيرکشور ايتاليا که به تازگی ازسفردو روزه خود به ليبی بازگشته است، روزپنجشنبه اظهارداشت ليبی سال گذشته مانع ازحرکت ۴۰ هزارمهاجرغيرمجازشد که اميدواربودند خود را به ايتاليا برسانند و۴۵ سازمان تبهکار را که دراين کاردست داشتند، کشف کرد.

XS
SM
MD
LG