لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۱۹

خودداری ايران از ارائه طرح های مربوط به از سر گيری پژوهش سوخت هسته ای


سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويد ايران از ارائه جزئيات طرح های خود درمورد ازسرگيری پژوهش های مربوط به سوخت اتمی خودداری کرده است.

سخنگوی سازمان بين المللی انرژی اتمی گفت قراربود روزپنجشنبه جلسه ای دروين برای بررسی اين موضوع تشکيل شود، اما هيات نمايندگی ايران درجلسه حضورنيافت. سخنگوافزود محمد البرادعی رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی همچنان به انتظارآن است که تهران طرح های خود را درمورد ازسرگيری پژوهش های مربوط به سوخت اتمی در روزدوشنبه آينده، برای سازمان روشن سازد.

درواشنگتن، کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا ابرازاميدواری کرد گفتگوهای بين ايران ومذاکره کنندگان اروپائی، اختلاف مربوط به برنامه اتمی ايران را حل کند. با اين حال خانم رايس هشدار داد اگراين گفتگوها به شکست انجامد، جامعه بين المللی ازارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد برای اِعمال تحريم هائی احتمالی قويا حمايت می کند.

واشنگتن، تهران را متهم ساخته است که مخفيانه کوشش می کند سلاح های اتمی توليد کند، اما تهران اين اتهام را تکذيب می کند.

XS
SM
MD
LG