لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۴:۳۲

اتحاديه اروپا مذاکرات سازمان جهانی تجارت را حرکتی به عقب توصيف کرده است


پيتر مندلسون مسئول امور تجاری اتحاديه اروپا ميگويد مذاکرات سازمان جهانی تجارت در هنگ کنگ در جهتی معکوس پيش ميرود. او در عين حال هيات های نمايندگی در مذاکرات را به کوتاهی و قصور در ارائه پيشنهادهائی که قابل قبول باشند متهم کرد.

آقای مندلسون که امروز در هنگ کنگ صحبت ميکرد گفت آمريکا و ديگر کشورهای ثروتمند بايد برای کاهش سوبسيدهای صادراتی، که تجارت را مختل ميکند، اقدامات بيشتری انجام دهند.

در همين حال بسياری از اعضای سازمان جهانی تجارت اتحاديه اروپا را به ايجاد تاخير در مورد يک پيمان بين المللی بازرگانی متهم کرده اند و اين تاخير را ناشی از امتناع اتحاديه اروپا از اقدام برای کاستن سوبسيدهای کشاورزی دانسته اند ، که رقابت را برای کشورهای فقير در بازارهای بين المللی دشوار ميکند.

کشورهای درحال رشد در مذاکرات هنگ کنگ ميگويند بازارهای خود را به روی کشورهای صنعتی، تا زمانی که اين کشورها سوبسيدهای کشاورزی را کاهش ندهند، باز نخواهند کرد.

مذاکرات سازمان جهانی تجارت در چهار روز گذشته به هيچگونه پيشرفتی در مورد مسائل اساسی منجر نشده است.

XS
SM
MD
LG