لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۴۰

گزارش رئيس تيم تحقيقاتی سازمان ملل درباره تعلل و طفره سوريه در تحقيق ترور رفيق حريری


سوريه درمورد همکاری با تحقيقات سازمان ملل متحد پيرامون ترور رفيق حريری نخست وزير پيشين لبنان، روزسه شنبه تحت فشارجديدی قرارگرفت.

دتلف مليس Mehlis Detlev رئيس تيم تحقيقاتی سازمان ملل متحد که درشورای امنيت سخنرانی می کرد، گفت سوريه پس از " تعلل وطفره بسيار" ، سرانجام هفته گذشته موافقت کرد اجازه دهد با پنج مقام سوری مصاحبه شود.

آقای مليس هشدارداد که با چنين روند کُندی، تحقيقات مربوط به ترورآقای حريری درماه فوريه گذشته ممکن است يک ويا دوسال ديگربه طول انجامد.

سفيرسوريه درسازمان ملل متحد اين اتهامات را تکذيب کرد وگفت سوريه تاکنون کمال همکاری را با تحقيقات نشان داده است وپس ازاين نيز به همکارهای خود ادامه خواهد داد. تحقيقات سازمان ملل متحد، مقامات بلندپايه سوری ولبنانی را به طورضمنی به ترور آقای حريری مرتبط کرده است.

ترورآقای حريری يکی ازسلسله حملات با اتومبيل های حامل بمب درلبنان، ازجمله انفجار روزدوشنبه است که باعث کشته شدن جبران توينی قانونگزار وروزنامه نگارلبنانی مخالف سوريه شد.

XS
SM
MD
LG