لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۱۱

گفتار روز: مخاطره برای اقليت های مذهبی در ايران


يک ايرانی که با تغيير مذهب به آيين مسيحيت گرويده بود و در جرگه کشيشان پروتستان در آمده بود در برابر خانه خود با ضربات چاقو کشته شد.

بنا بر خبر خبرگزاری Compass Direct که آزار و تقعيب مسيحيان را در کشورهای غير مسيحی در سراسر جهان دنبال و گزارش می کند مقتول 53 ساله قربان دردی تورانی نام داشت و از اهالی گنبد کاوس در نزديکی مرز ايران و ترکمنستان بود.

گزارشها حاکی است که ساعتها پس از کشف جسد وی افراد پليس بخانه او حمله ور شدند و به جمع آوری نسخه های کتاب مقدس انجيل و ساير کتب و نشريات مسيحی که چاپ و انتشار آنها در ايران ممنوع است پرداختند. همچنين بنا بر گزارشها ماموران پليس روز بعد به خانه های افراد ديگری که شهرت به مسيحيت داشتند حمله کردند و پس از تفتيش و جستجوهای بسيار صاحبان خانه ها را نيز مورد تهديد قرار دادند.

دوايت بشير تحليلگر ارشد سياست خارجی در کميسيون ايالات متحده آمريکا در رابطه با آزاديهای مذهبی است. آقای بشير می گويد گروهها ئی که قتل قربان دردی تورانی را گزارش کرده اند دارای سوابق موثق و مشهور به راستی و درست کرداری هستند و هيچگونه ترديد و شبهه ای درباره دقت و صلابت کلام آنها وجود ندارد: آقای بشيرمی گويد:« اين ماجرا با ساير رويدادهائی که در گذشته در ايران رخ داده است همخوانی دارد. آنچه که مسلم است اينست که بدرفتاری تحقير آزار و ايذا جوامع و افراد مسيحی و ساير اديان اقليت در ايران بمقدار چشمگيری افزايش يافته است.»

آيت الله احمد جنتی يکی از مشاوران بلند پايه آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران و رييس شورای مقتدر نگهبان است. آقای جنتی اخيراً در يکی از سخنرانيهای خود که در تعدادی از جايگاههای اينترنتی ايران نقل شده است می گويد:« غير مسلملنان را نمی توان انسان ناميد چون اينها حيواناتی هستند که بر روی کره زمين می چرند و فساد می آفرينند.» کورش نيکنام عضو زرتشتی مجلس شورای اسلامی ايران نيز بنا بر گزارشها اظهارات آقای جنتی را به عنوان « بدگوئی بی سابقه ای بر ضد اقليت های مذهبی» توصيف کرده است. دولت ايالات متحده آمريکا حکومت ايران را بعنوان حکومتی که « مخصوصاً سبب نگرانی است» طبقه بندی کرده است. علت اين طبقه بندی اينست که حکومت ايران هيچگونه اعتباری برای آزاديهای مذهبی قائل نيست.

نيکلاس برنز معاون سياسی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد:« ما مداوماً دولت ايران را تحت فشار قرار داده ايم تا بگذارد مردم ايران نيز از اساسی ترين حقوق حقه خود يعنی حق آزادی بيلن حق انتخاب مذهب حق اجتماع و انجمن چه زن و چه مرد و چه ترک و چه کرد و عرب و يا شيعه و سنی و مسيحی و بهائی بهره مند شوند.

آقای برنز می گويد هيچ ترديدی نيست که آن ميل و گرايش باطنی انسان برای دستيابی به آزادی جز جوهر روح و هستی هر ايرانی نيز هست. معاون وزارت خارجه آمريکا می گويد در صورتيکه همه ما با هم متحد و يکصدا شويم روزی شاهد پيروزی ِ حق و حقيقت خواهيم بود.

XS
SM
MD
LG