لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۲۰

ايران خود را آماده ورود به مرحله جديدی برای پردازش اورانيوم می کند


ديپلمات های خارجی می گويند ايران علی رغم درخواست سازمان بين المللی انرژی اتمی درمورد متوقف ساختن کليه فعاليت های حساس اتمی، خود را آماده ورود به مرحله جديدی برای پردازش اورانيوم می کند.

مقامات سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند ايران هفته آينده به اصطلاح خوراندن مقدارجديدی از اورانيوم را به نيروگاه خود دراصفهان آغاز خواهد کرد. هيات مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی که 53 کشور را درعضويت دارد، پيشتردرسال جاری هشدارداده بود اگرايران فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند واجازه بازرسی ازتاسيسات اتمی خود را ندهد، پرونده برنامه اتمی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کرد.

ايران اين هفته به عنوان کوششی درجهت احتراز ازاِعمال تحريم هائی احتمالی عليه تهران، به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داد ازمجتمع نظامی پارچين ديدن کنند وازمحيط مجتمع نمونه برداری نمايند.

آمريکا می گويد مجتمع پارچين ، جايگاهی است که برای آزمايش های مربوط به سلاح های اتمی مورد استفاده قرارداشته است. با اين حال تهران موکدا می گويد که برنامه اتمی ايران فقط برای مقاصد مسالمت آميزاست.

درهمين حال ايران حدود 40 تن ازسفيران خود را درکشورهای خارجی، ازجمله چند تن ازسفيران مستقردرکشورهای اروپائی را که عهده دارگفتگو با اتحاديه اروپا درباره برنامه اتمی ايران بودند، به کشوراحضارکرده است.

XS
SM
MD
LG