لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۵۰

قاضی محافظه کار برای عضويت در ديوان عالی کشور آمريکا معرفی شد


پرزيدنت بوش، ساموئل آليتو، قاضی محافظه کار را به عنوان جانشين خانم ساندرا اوکانر، قاضی بازنشسته ديوان عالی آمريکا معرفی کرد.

پرزيدنت بوش روزدوشنبه طی سخنانی درکاخ سفيد درمراسم معرفی قاضی آليتو گفت آقای آليتو از «تجربياتی گسترده وفوق العاده» بهره مند است. پرزيدنت بوش افزود اين حقوقدان دادگاه پژوهش، که ۵۵ سال دارد، دارای تجربياتی است که ازتجربيات هرکانديدای ديگری دربيش از ۷۰ سال گذشته فراتر می رود.

به نظرمی رسد که پرزيدنت بوش با معرفی آقای آليتو به عضويت ديوان عالی آمريکا، خواسته است به چندين هفته تشتت واختلافات جاری درداخل حزب جمهوری خواه برسرانتصاب کانديدای قبلی پايان دهد.

خانم هريت مايرز، کانديدای قبلی پرزيدنت بوش، به دنبال انتقادات فزاينده محافظه کاران، انصراف خود را اعلام داشت. با اين حال دمکرات های کنگره آمريکا، معرفی قاضی ساموئل آليتو را نيزمورد انتقاد قراردادند وگفتند پرزيدنت بوش به درخواست آن ها مبنی بر انتخاب يک کانديدای ميانه رو مانند خانم اوکانر که اغلب به مثابه يک رای دهنده محوری درديوان عالی آمريکا عمل می کرد، بی توجهی کرده است.

دمکرات ها همچنين پرزيدنت بوش را به علت عدم انتصاب يک زن و يا يک شهروند وابسته به اقليت های آمريکا که بيشتر بيانگر تنوع جامعه آمريکا باشد، مورد انتقاد قرارداده اند.

XS
SM
MD
LG