لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۳۰

Editorial: The U.S. And The Middle East


کرن – هيوز Karen Hughes ، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در ديپلوماسی عمومی وظيفه يافته است ، موجبات لازم را در سراسر جهان برای درک بهتر و عميق تر ارزشها و سياستهای آمريکا فراهم آورد.

اين روزها ، بسياری از مردم جهان علی الخصوص مسلمانان با نظر ترديد به سياستهای آمريکا می نگرند ، و به همين دليل است که خانم هيوز ، ديدار از سه کشور عمده مسلمان ، يعنی مصر ، عربستان سعودی ، و ترکيه را که با آمريکا مناسبات نزديکی دارند در زمرّه اولويتهای درجه اول خود قرار داده است.

خانم هيوز می گويد: سه نکته است که بايد به مخاطبان آمريکا در جهان منتقل گردد.

نکته اول اين است که بايد آينده ای را که مشحون از اميد به آزادی است در دلها و ديده ها ترسيم کرد. منظور از آزادی ، حّق بی قيد و شرط هر فرد انسانی است که بدون بيم از آزار و تعقيب انديشه خود را بيان کند... به هر آئين و مذهبی که انتخاب او است ، بگرود ... و نمايندگان خود را خود آزادانه برگزيند. معنای ديگر جوّ آزادی و آزاد انديشی رهائی زنان از قيود سنتی و مشارکت کامل آنان ، برابر با مردان ، در همه شئون و ارکان اجتماع است.

دوّم: نکته ای است مربوط به افراطيون. آمريکا سعی می کند افراط گرايان را منزوی سازد و آنان را به حاشيه براند و از دخل و تصرف آنان در مذهب و به اصطلاح " صاحب دين شدن" آنان ، ممانعت بعمل آورد. خانم هيوز می گويد: در هر فرصت و هر مقطع ممکنی جهان متمدن ، پيروان اديان گوناگون و نيز مردم غير معتقد به مذاهب بايد گرد يکديگر آيند و با صدای بلند ، يکدل و يکزبان بگويند که هيچ بی عدالتی و هيچ شکايتی نمی تواند کشتار مردم بيگناه را تجويز و توجيه کند.

نکته سوّم اين است که آمريکا می خواهد ، مردم جهان متوجه شوند که ميان ملت امريکا و ساير ملل ، فرهنگها ، و اديان جهان اشتراک منافع و اشتراک ارزشها وجود دارد. خانم هيوز می گويد: نزديک شدن آمريکا به ساير کشورها بايد توام با شفافيّت و محترمانه باشد ،

معاون وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: ديپلوماسی عمومی بايد قبل از بيان مواضع به نظرات ديگران گوش فرا دهد و پيش از آنکه علائق و منافع خود را تفهيم کند ابتدا بايد علائق و منافع ديگران را درک کند.

خانم هيوز می گويد: به اعتقاد آمريکا ، مردم خاورميانه در صددند مواضع و نظرات خود را بيان کنند. زنان خاورميانه نيز بهمين منوال می کوشند به بيان نظرات خود بپردازند. معاون وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: آمريکا از اين جهت به تبليغ و بشارت آزادی ميپردازد که آزادی نه تنها يک ارزش آمريکايی بلکه يک ارزش جهانی است. آزادی مذهبی ... آزادی بيان ... و آزادی مشارکت در حيات سياسی ، در زمره مواهب و حقوق حقه همه مردم جهان است.

XS
SM
MD
LG