لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۲۵

موافقت يک گروه بلند پايه اهل تسنن در عراق بر حمايت ازهمه پرسی قانون اساسی


يک گروه بلند پايه سياسی اهل تسنن درعراق به دنبال توافق با مذاکره کنندگان خود درمورد انجام تغييراتی درآينده درپيش نويس قانون اساسی جديد عراق، موافقت کرد درهمه پرسی روزشنبه ازقانون اساسی حمايت کند.

اياد سامرائی، يک مذاکره کننده وابسته به حزب اسلامی عراق، حمايت گروه خود را به دنبال گفتگوهای روزسه شنبه با رهبران شيعی وکرد عراق اعلام کرد.

موفقيت به دست آمده درگفتگوها، به مجمع ملی عراق اختيار می دهد که سال آينده انجام اصلاحاتی را درقانون اساسی مورد توجه قراردهد.

اکنون چند ماه است که سنيان عراق با قانون اساسی جديد مخالفت می کنند واين بيم را دارند که برقراری يک نظام فدرال درعراق، به تجزيه کشورمنجر شود ونفوذ اهل تسنن را کاهش دهد.

هنوز روشن نيست سايرگروه های اهل تسنن که درگفتگوهای روزسه شنبه شرکت نداشتند، آيا درخواست قبلی خود را از رای دهندگان درمورد رد قانون اساسی لغو خواهند کرد يا نه. مقامات آمريکا نيزبه سنيان عراق فشارمی آورند که ازقانون اساسی حمايت کنند وبه اميد آن هستند که حمايت سنيان ازقانون اساسی، شورشيان را تضعيف کند وموجبات خروج نيروهای خارجی را فراهم آورد.

در رويدادهائی ديگر، درجريان سلسله حملاتی در روزسه شنبه درعراق، دست کم ۴۰ نفرجان خود را ازدست دادند. مقامات مسئول هشدارداده اند که درآستانه برگزاری همه پرسی روزشنبه، ممکن است دامنه اين قبيل حملات افزايش يابد.

XS
SM
MD
LG