لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۰۶

Editoral: BUSH CALLS IRAN AND SYRIA TERRORIST ALLIES


پرزيدنت جرج دبليو بوش، طی سخنرانی که در شهر واشنگتن دی سی ايراد کرد، ايدئولوژی افراط گرائی اسلامی را " بزرگترين چالش عصر جديد" ناميد.

پرزيدنت بوش گفت: " اين نوع افراط گرايی، اسلام را استثمار می کند تا به يک تصور سياسی خشونت آميز خدمت کند. ايجاد يک امپراتوری ديکتاتوری از طريق تروريسم، خرابکاری و تمرد، که تمامی آزاديهای سياسی و مذهبی را رد می کند."

پرزيدنت بوش گفت: افراط گرايی اسلامی يک شبکه ارتباطیِ سست با شعبه های بسياری است که عاملين آن، بخشی از سازمانهای تروريستی بدون مرز مانند القاعده و نيز گروهای تروريستی محلی هستند. اين تروريستها هدف مشترکی دارند. هدف آنها از بين بردن نفوذ ايالات متحده آمريکا و ديگر کشورهای غربی در خاورميانه است. چرا که کشورهای غربی از دموکراسی دفاع می کنند و در مقابل تروريستها و جاه طلبی های حکومتهای مطلقه می ايستند. آنها همچنين تلاش می کنند تا قدرت کشوری مانند عراق را در دست بگيرند، که می تواند به آنها کمک کند تا جهت تأسيس يک امپراتوری افراط گرای اسلامی، که از اسپانيا تا اندونزی گسترش دارد، دولتهای ميانه رو را سرنگون کند.

پرزيدنت بوش گفت: تروريستها با داشتن قدرت اقتصادی، نظامی و سياسی خواهند توانست برنامه کار خود را پيش ببرند. پرزيدنت بوش گفت: " برای ساختن سلاحهای کشتار جمعی، برای ازميان بردن اسرائيل، برای مرعوب ساختن اروپا، برای حمله به مردم آمريکا و برای منزوی ساختنِ دولت ما از طريق توسل به زور تهديد."

پرزيدنت بوش گفت: نفوذ افراط گرائی اسلامی با کمک همدستان و ياری دهندگان بيشتر شده است. پرزيدنت بوش گفت: " آنها توسط رژيمهای طرفدار استبداد حمايت می شوند. متحدين مصلحتی مانند سوريه و ايران، که در آسيب رساندن به آمريکا و دولتهای ميانه رو مسلمان هدف مشترکی دارند و از تبليغات تروريستی استفاده می کنند تا غرب، آمريکا و يهوديان را مسئول شکستهای خود بخوانند.

پرزيدنت بوش گفت: آمريکا مصصم است مانع از آن شود که گروهای راديکال از پشتيبانی و پناه رژيمهای قانون شکن برخوردار شود. پرزيدنت بوش گفت: "کشورهای حامی تروريسم، چون سوريه و ايران، دارای يک سابقه طولانی همکاری با تروريستها هستند و آنها سزاوار هيچگونه ترحمی از سوی قربانيانِ ترور نيستند. آمريکا هيچگونه تفاوتی بين مرتکبينِ اعمال تروريستی و حاميان و پناه دهندگانِ تروريستها قائل نيست زيرا آنها بطور يکسان مسئول قتلها هستند."

پرزيدنت بوش گفت: هر دولتی که راه پيوستن با ترور را انتخاب کند، همچنين راه دشمنی با تمدن و انسانيت را برگزيده است. و دنيای متمدن بايد آن رژيمها را مسئول بداند.

XS
SM
MD
LG