لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۵

کانادا بانی يک قطعنامه جديد در مورد نقض حقوق بشر در ايران برای  سازمان ملل متحد ميشود


کانادا می گويد ظرف چند هفته آينده بانی قطعنامه ای درسازمان ملل متحد خواهد شد که اقدامات ايران را درزمينه نقض حقوق مورد انتقاد قرارخواهد داد.

پی ير پتيگرو Pierre Pettigrew وزيرامور خارجه کانادا گفت ايران به تعهدات بين المللی خود درارتباط با حقوق بشرعمل نمی کند واز قطعنامه های پيشين سازمان ملل متحد دراين زمينه نيز تبعيت نکرده است.

آقای پتيگرو افزود کانادا هيچ گونه دليل معتبری درمورد هرگونه بهبود وضعيت حقوق بشر درايران دردست ندارد.کانادا در دوسال گذشته قطعنامه های سازمان ملل متحد را در زمينه نقض حقوق بشردرايران بانی شده است.

اختلاف عمده ميان کانادا وايران، به مرگ زهرا کاظمی خبرنگارعکاس کانادائی ايرانی تبار مربوط می شود که درسال ۲۰۰۳ درشرايط نامعلومی دربازداشتگاه پليس ايران جان سپرد. بستگان وی می گويند اورا تا سرحد مرگ شکنجه کردند.

يک ماموراطلاعاتی ايرانی نيزازاتهامات مربوط به مرگ خانم کاظمی تبرئه شد ويک دادگاه ايران متعاقبا رای داد که درگذشت خانم کاظمی براثر سقوط واصابت به زمين بوده است.

XS
SM
MD
LG