لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۰۳

شرکت نه چندان چشمگير مردم الجزيره در رفراندم طرح صلح


مردم الجزايردراجرای يک طرح صلح برای پايان دادن به زد وخورد بين نيروهای دولتی وشورشيان اسلامگرا که تاکنون بيش از ۱۲۰ هزارنفر را به کشتن داده است، روزپنجشنبه به پای صندوق های رای رفتند.

به گفته مقامات برگزارکننده انتخابات، حدود ۶۵ درصد ازجمعيت ۱۸ ميليون نفری که حق رای داشتند، آرای خود را به صندوق ها ريختند، هرچند مشارکت مردم دربرخی ازحوزه های رای گيری کمترازميزان پيش بينی شده بود.

عبد العزيز بوتفليقه رئيس جمهوری الجزائر از رای دهندگان خواسته بود حمايت خود را ازطرح صلح نشان دهند. طبق اين طرح، به خانواده های قربانيان غرامت پرداخت خواهد شد و بيشتر شورشيانی که درقتل عام مردم دست داشته اند، مورد عفو قرارخواهند گرفت.

گروه های مدافع حقوق بشرمی گويند با وجود ادعاهای مربوط به دست داشتن نيروهای دولتی دربسياری ازموارد ناظربه ناپديد شدن مردم، با اين حال طرح به دولت اجازه خواهد داد که نسبت به اين موارد رسيدگی کند.

زد وخوردهای داخلی الجزائر درسال ۱۹۹۲ و پس ازآن آغازشد که ارتش الجزائربرای جلوگيری ازاحتمال برنده شدن اسلامگرايان درانتخابات پارلمانی الجزاير، نتايج انتخابات را لغوکرد. مقامات الجزايرتخمين می زنند ازميان ده ها هزارشورشی، حدود يک هزارنفرهنوزفعال باشند.

XS
SM
MD
LG