لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۱۷

رئيس جمهور افغانستان خواستارکاهش فعاليت نيروهای خارجی است


حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان می گويد نيروهای خارجی مستقر درافغانستان بايد فعاليت های نظامی خود را دراين کشورکاهش دهند، زيرا ديگريک خطرعمده تروريستی افغانستان را تهديد نمی کند.

آقای کرزی اين نظرات را روزسه شنبه و دو روز پس ازانتخابات پارلمانی تاريخی افغانستان برای خبرنگاران ابرازداشت. آقای کرزی گفت طبيعت مبارزه با تروريسم اکنون تغييريافته است و افغانستان اکنون دارای نهادهای دمکراتيک است. رئيس جمهوری افغانستان گفت حملات هوائی ديگر موثرنيست ودولت های خارجی اکنون بايد توجه خود را متمرکزبرآن کنند که تروريست ها درکجا آموزش ديده اند وچه کسانی ازآن ها حمايت می کنند.

آقای کرزی همچنين گفت تفتيش خانه ها ازسوی نيروهای خارجی بدون کسب اجازه از دولت وی بايد متوقف شود.

درهمين حال درجريان حملاتی دردو ولايت جنوب افغانستان در روز سه شنبه که ستيزه جويان طالبان مسئول آن ها شناخته شدند، سه مامورپليس و چهارستيزه جو کشته شدند. چهارمين مامورپليس به شدت مجروح شد. اين خشونت ها چند ساعت پس ازآن روی داد که يک فرمانده نظامی بلند پايه آمريکائی درافغانستان پيش بينی کرد که ظرف هفته های آينده جنگ های بيشتری بين نيروهای تحت رهبری آمريکا وستيزه جويان طالبان والقاعده روی خواهد داد.

XS
SM
MD
LG