لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۰۶

Editorial: Ahmadi Nejad Granted a Visa


دولت ايالات متحده امريکا، به محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، رواديد ورود اعطاء کرده است. تا اينکه احمدی نژاد بتواند در کنفرانس سران دول جهانی که از ۱۴ تا ۱۶ ماه سپتامبر جاری در محل سازمان ملل متحد در نيويورک تشکيل ميشود، شرکت جويد.

شان-مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا می گويد، صدور ويزای ورود برای آقای احمدی نژاد از اين جهت است که وي، رئيس دولت است و امريکا نيز طبق تعهّدی که بعنوان کشور ميزبان نسبت به سازمان ملل متحد دارد، عمل کرده است.

آقای مک کورمک می گويد: «آمريکا هيچگاه از صدور رواديد ورود به رؤساء دولتها و رؤساء کشورهابرای بازديد از سازمان ملل متحد در نيويورک امتناع نکرده است. با اينهمه صدور ويزا برای آقای احمدی نژاد بهيچ عنوانی نمايانگر هيچگونه تغييری در سياست و خط مشی دولت امريکا نسبت به دولت ايران نسيت.»

صدور ويزا برای آقای احمدی نژاد بنا بر تقاضای کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا در جهت معافيت رئيس جمهوری اسلامی ايران از مقررات مهاجرت و تابعيت وزارت امنيت داخلی امريکا صورت ميگيرد.

وزارت امنيت داخلی امريکا، طبق قوانين موجود، آقای احمدی نژاد را صاحب صلاحيت برای دريافت ويزای ورود به امريکا، تشخيص نداده بود. دليل اين امر نيز نگرانيهايی بود که در مورد نقشْ و مشارکت احمدی نژاد در حوادث گروگانگيری ديپلماتهای امريکايی در تهران در سال ۱۹۷۹ وجود داشت.

تعدادی از گروگانهای سابق امريکايی در تهران، شهادت داده اند که احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامي، شخصأ در عمليات گروگانگيری ديپلماتهای امريکايی در تهران، مشارکت داشته است.

آقای مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا توضيح ميدهد که چرا، آقای احمدی نژاد، در وهله اوّل برای دريافت ويزا، صاحب صلاحيت تشخيص داده نشد: سخنگو می گويد: « عدم صلاحيتْ زمانی احراز ميشود که به ظنّ معقول، متقاضی ويزا در حيطه وسيع فعّاليتهای گوناگون، چه در گذشته و چه در حال، که کلأ در جهت حمايتْ از تلاش های تروريستی و پيشبرد مقاصد تروريستی صورت می گيرد، شرکت داشته باشد.»

گرچه دولت امريکا، بر حسب قانون، تشخيص مصالح خود و تميز استثنائات را بر عهده وزير امور خارجه خود قرار داده است و وزير امور خارجه امريکا نيز بهمين مناسبت آقای احمدی نژاد را از شمول قانون، معاف کرده است، با اينهمه به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا پرسشها و ابهامات بسياری در مورد درجه و ميزان فعّاليت آقای احمدی نژاد در حادثه تصرف سفارت امريکا و اسارت ديپلماتهای امريکايی وجود دارد، که حل نشده بر جای خود باقيست: سخنگو می گويد: «مسأله ديگر، فعاليتهای آقای احمدی نژاد، در دوران اسارت ۴۴۴ روزه ديپلماتهای امريکاييست. ما اين رويداد را فراموش نکرده ايم، و از دولت ايران می خواهيم اين ابهامات را روشن کند، و به پرسشهای بی پاسخ، جواب دهد.»

آقای مک کورمک می گويد، مدت اعتبار ويزای آقای احمدی نژادهمان مدت کنفرانس سران است و او نيز تابع همان مقررات و محدوديتهای مسافرتی ساير ديپلماتهای ايرانی است که برای انجام امور مربوط به سازمان ملل متحد به نيويورک مسافرت می کنند. در حال حاضر ديپلماتهای ايرانی مقيم نيويورک در ارتباط با مأموريت سازمان ملل متحد در مسافرتهای خود حق ندارند از شعاع ۲۵ مايل فراتر روند.

XS
SM
MD
LG