لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۵۸

توفان دريائی کاترينا ده ها کشته در ايالات جنوبی آمريکا بجای گذاشت


توفان دريائی «کاترينا» که يکی از نيرومندترين توفان ها درتاريخ آمريکا به شمارمی رود، با تند بادهای شديد خود وسيلاب هائی که چهارايالت جنوبی آمريکا را درهم کوبيد، سلسله ويرانی های گسترده ای به بارآورده است.

شامگاه روزدوشنبه درحالی که ازشدت بادهای توفان کاسته می شد و به سوی شمال وزيدن می گرفت، ميزان تلفات انسانی آن به تدريج روشن می شد. دست کم پنجاه و پنج نفر در ايالات جنوبی آمريکا جان خود را ازدست داده اند. بيشتر اين عده در فروريزی يک مجموعه آپارتمانی در شهر بيلوکسی در ايالت می سی سی پی اتفاق افتاده. سه نفر نيز براثرسقوط درختان برسرآنان درايالت می سی سی پی و دونفر درجريان تصادف اتومبيل درايالت آلاباما کشته شدند. هنوز آماری از تلفات نيواورليان لوئيزيانا نيامده ولی مأمورين امداد ميگويند اجسادی شناوری را در نقاطی از شهر که شديدتر لطمه خورده، ديده اند. ماموران امداد هم اکنون درجستجوی افرادی هستند که براثر سيلاب های ناشی ازتوفان کاترينا بربالای سقف خانه ها ويا درشيروانی ها سرگردان مانده اند.

کاتلين بلانکو فرماندارايالت لوئيزيانا می گويد ايالت متبوع وی 200 قايق وماموران آن ها را برای اين کارگماشته است. خانم بلانکو گفت مقامات لوئيزيانا به علت شدت توفان نمی توانستند خدمات امدادی خود را زودترآغازکنند.

از سواحل ايالت می سی سی پی نيزگزارش هائی از وقوع زيان های فاجعه بار رسيده است. بخش هائی ازشهر گالف پورت همچنان زيرآب است. امواجی که ارتفاع آن گاه به شش مترمی رسيد، اين شهر را زيرآب برده است.

درجنوب ايالت می سی سی پی، ساختمان ها ازپايه واساس ويران شده اند و توفان، قطعات و تکه پاره های ساختمانها را درمنطقه پخش کرده بطوريکه برخی از جاده ها را پوشانده است. تحليلگران وابسته به شرکت های بيمه می گويند ادامه زيان های وارده براثر توفان دريائی کاترينا، می تواند آن را به عنوان زيانبارترين توفان سراسر تاريخ آمريکا درآورد.

سازمان صليب سرخ آمريکا می گويد برای کمک به قربانيان توفان کاترينا، بزرگترين عمليات بسيج کمک و جمع آوری منابع را درتاريخ حيات خود به مورد اجرا گذارده است.

XS
SM
MD
LG