لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۵۴

باران و سيل های ويران کننده در اروپای مرکزی و جنوبی


به دنبال جاری شدن سيل هائی که از ريزش باران ناشی شده است، ماموران امداد درسراسر اروپای مرکزی وجنوبی به شدت سرگرم منتقل کردن اهالی آواره وبرطرف کردن آثارخرابی هائی هستند که سدها وپل ها را درمعرض خطرقرارداده است.

به دنبال چهار روز ريزش باران که باعث ريزش زمين وجاری شدن سيل درمنطقه شده است، هليکوپترها روزپنجشنبه درسراسرمنطقه آلپ درحال حمل لوازم وتجهيزات وانتقال مردم به دام افتاده بودند.

رومانی با ۳۱ قربانی، بيش ازهرجای ديگری آسيب ديده است. بسياری ازقربانيان براثر جاری شدن آب به خانه های مردم غرق شده بودند.

جمع تلفات اتريش، بلغارستان، آلمان وسويس، ۱۱ نفرگزارش شده است. با اين حال، با کشف اجساد افرادی که مفقود شده بودند، انتظارمی رود ارقام تلفات افزايش يابد.

دررويدادی ديگر، ماموران آتش نشانی درپرتغال می گويند بيشترآتش سوزی ويرانگراين کشور را تحت کنترل درآورده اند.

شعله های آتش از آغازسال جاری تاکنون، ۱۵ نفر را به هلاکت رسانده و۱۸۰ هزارهکتاراز زمين ها را سوزانده است.

XS
SM
MD
LG