لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۲۳

Editorial: Women & Iraqi Constitution


کميسيونی مرکب از زنان عراقی به سرپرستی خانم " ازهار الشاکلي" وزير مشاور در امور زنان با صدور بيانيه ای اعلام داشته اند که حقوق زنان بايد جزء لاينفک قانون اساسی جديد عراق باشد.

زنان ميگويند ميخواهند کشور عراق خود را نسبت به موافقتنامه های جهانی اعتلاء حقوق زن و محافظت از کودکان متعهد سازد.

خانم "احلام لتّا" استاد دانشکده حقوق و خانم " پاسکال وردا" وزير سابق سازمان حفاظت محيط زيست و خانم "صفيه السهيل" سفير عراق در مصر نيز اعضای کميسيون را تشکيل ميدهند. اعضای کميسيون ميگويند اگر بنا باشد از " اسلام" صحبتی در قانون اساسی بميان آيد در اينصورت بايد از آن به عنوان يکي، و نه تنها، منشاء قانون سخن گفته شود.

خانم "منال عمر" نماينده عراق در سازمان بين المللی زنان است که تشکيلاتی خصوصی است. "منال عمر" در گفتگويی با يکی از خبرنگاران ميگويد: بسياری از زنان عراقی از اينکه در پيش نويس فعلی قانون اساسی عراق از شريعت اسلام به عنوان منبع اصلی حقوق و قوانين عراق نام برده ميشود بسيار خشمگين هستند؛ مخصوصاً زمانی که اين مسأله به احوال شخصيه مربوط ميشود.

طبق احکام شريعت اسلام زنان از حق ارث کمتری نسبت به مردان برخوردار ميشوند و حق و حقوق آنان در طلاق بسيار معدود و محدود است. خانم عمر ميگويد البته آنطور نيست که اکثر زنان با حضور اسلام در قانون اساسی مخالف باشند؛ اما معتقدند که بايد احتياطات لازم بعمل آيد تا از تعبير و تفسير بی رويه شريعت ممانعت بعمل آيد، و از زياده رويهای احکام شريعت جلوگيری شود.

خانم "السهيل" سفير عراق در مصر نيز ميگويد آنچه موجب نگرانی است کاهش در صد نمايندگان زن در مراکز تصميم گيری است، که در حال حاضر فقط ۲۵ درصد است.

"زالمای خليل زاد"، سفير آمريکا در عراق ، مؤکداً از همه طرفها خواسته است در مذاکرات جاری قانون اساسی از خود انعطاف بيشتری نشان دهند. خليلزاد ميگويد: " اگر به قانون های اساسی موفق نظری بيفکنيم می بينيم که يکی از عوامل مشترک همه آنها رهبران منورالفکر وروشن بين است. منظور رهبرانی است که مردمی جامع هستند...، به آينده دور مينگرند... و از سود و منافع مصالحه و سازش آگاهند." آقای خليلزاد ميگويد : منظور مصالحه ای است که ميوه شيرين ثبات و حکومتی مؤثر و با کفايت را ببار آورد و موجبات وحدت را فراهم سازد. آقای خليلزاد ميگويد: " برابری و مساوات زنان يکی از اصول اساسی پيشرفت عراق است."

XS
SM
MD
LG