لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۴۱

آغاز سفر فضانورد ديسکاوری


فضا پيمای ديسکاوری روزسه شنبه به گونه موفقيت آميزی درمدار زمين قرارگرفت، با اين حال درارتباط با ذرات وقطعاتی که به هنگام پرواز ازفضا پيما جدا شد، سئوال هائی مطرح است.

ديسکاوری به اتفاق هفت فضا نورد بامداد روز سه شنبه مرکزفضانوردی کندی درفلوريدا را ترک گفت.

بيش ازدوسال پس ازفاجعه سفينه کلمبيا، اين نخستين ماموريت ناسا است. هنگامی که ديسکاوری غرش کنان ماموريت ۱۲ روزه خود را آغازکرد، عکس های ويديوئی قطعاتی را که ازفضا پيما فروريخته بود، نشان می داد. هنوز روشن نشده است که با ريختن اين قطعات، آيا پوسته خارجی حساس فضا پيما آسيب ديده است يا خير. مقامات ناسا درکنفرانس خبری شامگاه روزسه شنبه خود اعلام کردند قطعات سفال، ممکن است هنگام حرکت فضا پيما جدا شده باشد.

درپروازهای پيشين فضا پيماها نيزقطعاتی ازسفال هنگام حرکت ازبدنه آن ها جدا می شد، اما هيچ گونه مشکلی به هنگام بازگشت به وجود نمی آورد.

ده ها دوربين روزسه شنبه ازحرکت فضاپيما عکس گرفتند وهرگونه فروريزی قطعاتی نظيرقطعاتی را که دوسال ونيم قبل به بال سفينه کلمبيا آسيب وارد آورد، زيرنظرداشتند. درآن تاريخ، آسيب وارده باعث شد که سفينه کلمبيا هنگام بازگشت به جو زمين آتش بگيرد وهرهفت فضا نورد داخل سفينه کشته شوند.

مقامات ناسا می گويند نوارها را مورد مطالعه دقيق قرارخواهند داد تا ببينند آيا آسيبی به فضا پيما وارد آمده است يا نه.

XS
SM
MD
LG