لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۴۹

عراق نياز به کمک های بين المللی برای طرح های بازسازی خود دارد


درحالی که بسياری ازمردم عراق بدون خدمات اساسی شهری نظيربرق وآب زندگی می کنند، دولت عراق از کمک کنندگان بين المللی خواسته است اولويت بيشتری درمورد تکميل طرح های بازسازی اين کشورجنگ زده قائل شوند.

برهام صالح وزيربرنامه ريزی عراق روزدوشنبه طی سخنانی درکنفرانس کمک کنندگان بين المللی دراردن گفت مبارزه با فساد وبازسازی طرح های زيربنائی، اهميتی حياتی برای آينده عراق دارند اجرای اغلب طرح های بسيارفوری بازسازی، به علت ادامه خشونت های عراق دچاروقفه شده است.

درهمين حال ژنرال ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمريکا اظهارداشت موج بمب گذاری های اخيردرعراق، طرح تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد عراق وهمچنين انتخابات مربوط به دولت جديد عراق را که قراراست درهمين سال برگزارشود، به تاخيرنخواهد انداخت. ژنرال مايرزپيش بينی کرد خشونت های جاری درعراق، پيشاپيش اين دو رويداد همچنان ادامه يابد.

درجريان خشونت های هفته گذشته درعراق، عده ای درحدود ۱۷۰ نفرجان خود را ازدست دادند. دست کم ۱۴ نفردرحملات روزدوشنبه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG