لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۱۲

Editorial:  View from Washington


Editorial: View from Washington July 12, 2005

Iranian Government-Sanctioned Reaction to London Terror Bombings

واکنش پذيرفته شده از سوی دولت ايران نسبت به بمبگذاريهای لندن را، که در آن پنجاه تن جان باختند، و صدها تن زخمی شدند، به چه چيز ميتوان تعبير کرد.؟

از يک سو، پرزيدنت محمد خاتمی آشکارا " همدردی عميق خود را با خانواده های داغديده" قربانيان اعلام ميدارد؛ و غلامعلی حدادعادل رئيس مجلس شورای اسلامی نيز حمله را يک رويداد " تلخ و غير انسانی " ميخواند. اما از سوی ديگر، آيت الله محمد امامی کاشاني، امام جمعه موقت تهران ميگويد حمله تروريستها به منافع غرب از مظاهر عدل الهی است و راديو دولتی ايران نيز در تفسيري، به دروغ ،آماج هميشگی رژيم ملايان را مسؤل حملات لندن ميداند و ميگويد : " تنها دستگاه جاسوسی اسراييل است که قادر است چنين عملياتی را براه اندازد."

غرض از اين ادعاهای کذب نه تنها پراکندن تخم نفرت و کينه است _ و اين همان کاری است که از عهده رژيمی برميآيد که دشمن اسراييل است، که تلاش ميکند به روند صلح اسراييل و فلسطينيان ضربه بزند _ بلکه اين ادعاها در قالب کلی و طرز تفکر رژيمی که اسراييل را دشمن قسم خورده خود ميدان نيز ميگنجد. علاوه بر اين حکومت ايران از اين ادعا ها به عنوان مستمسکی برای توجيه تروريسم رژيم بهره برداری ميکند. کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا گفته است که " حکومت ايران تا فرق سر غرق در فعاليتهای تروريستی است." وزارت امور خارجه آمريکا نيز ايران را به عنوان " فعالترين حکومت حامی تروريسم شناخته است." وزارت امور خارجه آمريکا از حمايت حکومت ايران از حماس، حزب الله، و ديگر گروههايی نام ميبرد که قصدشان نابودی اسراييل است ؛ و ميگويد ايران به اعضای القاعده پناه داده است، و به شورشيان عراق نيز کمک ميرساند. يک گروه وابسته به القاعده مسؤليت بمبگذاريها در سه قطار زير زمينی و اتوبوس دو طبقه لندن را برعهده گرفته است. درحالی که مقامات بريتانيا هنوز نتوانسته اند بطور قطع هويت مرتکبين اين حملات را شناسايی کنند، تونی بلر نخست وزير بريتانيا ميگويد : " احتمال دارد که حملات بوسيله تروريستهای افراط گرای مسلمان صورت گرفته باشد؛ از همان گروههايی که در سالهای اخير مرتکب قتل افراد بيگناه زيادی شده اند.

" پرزيدنت جورج دبليو بوش ميگويد که " اگر چه ما نميدانيم چه کسانی حملات لندن را ترتيب داده اند... ولی ميدانيم که تروريستها از مشقات و تألمات مردم بيگناه به شادی می نشينند." پرزيدنت بوش ميگويد: " ما به تحقيق ميدانيم تروريستها بنام مکتب مطلق گرايی که از آزادی منزجز است ... تسامح و مماشات را نميپذيرد و دگر انديشی را حقير ميشمارد دست به کشتار ميزنند... . هدف تروريستها باز سازی خاورميانه است، بصورتی که منطبق با عقايد از پيش ساخته خودشان باشد؛ يعنی ترسيم تصويری شوم با هدف براندازی حکومتها ... استقرار ستم و اختناق... صدور ترور و مجبور کردن ملل آزاد به عقب نشيني. پرزيدنت بوش ميگويد: تروريستها محکوم به شکست هستند. دنيای متمدن " در مقابل تروريستها و آدمکشان عقب نشينی نخواهد کرد... ما تسليم نخواهيم شد. ما از آزادی خود دفاع خواهيم کرد. "

XS
SM
MD
LG