لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۵

کنفرانسی بين المللی برای افزايش امنيت مواد اتمی  دروين تشکيل شد


سازمان بين المللی انرژی اتمی برای افزايش امنيت مواد اتمی، کنفرانسی بين المللی را دروين افتتاح کرد.

سازمان بين المللی انرژی اتمی روزدوشنبه کنفرانس چهار روزه خود را جهت تجديد نظر درمقررات حاکم برمواد قابل استفاده برای تهيه بمب، پلوتونيوم اصل واورانيوم آغازکرد.

مقررات جاری درسال ۱۹۷۹ ودردوران جنگ سرد تهيه شده است. مقامات سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند مقررات جاری پاسخگوی مخاطرات ناشی ازتروريسم امروزی وگسترش سلاح های اتمی نيست، زيرا مقررات تدوين شده دقيقی برای نظارت براستفاده ازمواد اتمی جهت مقاصد مسالمت آميزدرآئين نامه های سازمان ملحوظ نشده است.

اصلاحيه های پيشنهادی، دسترسی به مواد اتمی را محدود می کند وامنيت اين مواد را هنگام انتقال ويا انبارکردن، بهينه می سازد.

XS
SM
MD
LG