لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۰۱

دولت ازبکستان، پروازهای نظامی آمريکا در آن کشور را محدود کرده است


سخنگوی وزارت دفاع آمريکا اعلام داشت که ازبکستان درهفته های اخيرمحدوديت هائی درمورد پروازهای نظامی آمريکا ازخاک خود قائل شده است.

با اين حال سخنگوی وزارت دفاع حاضرنشد اين اقدام را مستقيما به انتقادهای آمريکا ازدولت ازبکستان به خاطرسرکوبی خشونت بارتظاهرات ضد دولتی ماه گذشته ، مرتبط سازد.

به گفته سخنگو، ازبکستان اجازه پروازهای شبانه هواپيماهای آمريکائی را ازپايگاه هوائی کارشی خان آباد درخاک خود متوقف ساخته است.

نيروهای آمريکا با استفاده ازاين پايگاه، عمليات نظامی درافغانستان را مورد حمايت قرارمی دهند وبرای اين کشورکمک های انسانی فراهم می آورند. سخنگوگفت ارتش آمريکا کوشش کرده است بدون نقض محدوديت ها، با يافتن روش های ديگری به عمليات عادی خود ادامه دهد.

درهمين حال سازمان امنيت وهمکاری اروپا روزچهارشنبه اعلام کرد ازبکستان با سانسورخبرها درجريان زد وخوردهای جاری درانديجان، قانون اساسی کشور را نقض کرده است.

سازمان امنيت وهمکاری اروپا می گويد هماهنگی بين دولت ورسانه های خبری، نقش عمده ای درحل مسالمت آميزچنين بحران هائی ايفا می کند.

XS
SM
MD
LG