لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۵۲

نقش سئوال انگيز کوفی عنان در رابطه با برنامه "نفت در برابر غذا" عراق


يک کميته سازمان ملل متحد به بررسی اطلاعات جديدی پرداخته است که سئوال های جديدی را درمورد رابطه کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد با برنامه سازمان ملل برای عراق موسوم به برنامه نفت دربرابرغذا مطرح می کند.

بررسی اطلاعات جديد مبتنی بريک يادداشت الکترونيکی است که نکات تازه ای را افشا می کند. بنا براين يادداشت، درمورد قراردادی که برای اجرای برنامه نفت دربرابرغذا با يک شرکت منعقد شد وشرکت نيزپسرآقای عنان را برای اين منظور به استخدام خود درآورد، ممکن است آقای عنان اطلاعاتی بيشترازآنچه که اذعان کرده است، داشته باشد.

درپيام الکترونيکی که برای نخستين باردرشماره روزسه شنبه روزنامه نيويورک تايمزافشا شد ، جزئيات يک ملاقات سال ۱۹۹۸ بين آقای عنان ومديراجرائی شرکت کوتکنا Cotecna انتشاريافته است. اين ملاقات اندکی پيش ازاعلام نام اين شرکت به عنوان برنده قرارداد برنامه نفت دربرابرغذا صورت گرفته بود.

مايکل ويلسون مديراجرائی شرکت کوتکنا در يادداشت الکترونيکی نوشته است گفتگوهائی را با دبيرکل سازمان ملل متحد به عمل آورده است وازسوی آقای عنان، به وی وهمکارانش گفته شده است: " ما می توانيم روی حمايت شما حساب کنيم."

اگرمفاد پست الکترونيکی صحت داشته باشد، می تواند يک نتيجه گيری مهم درتحقيقات مستقل مربوط به برنامه نفت دربرابرغذا را به چالش بگيرد. درنتيجه گيری آمده است که دلائل کافی درباره آگاهی آقای عنان ازفعاليت های محرمانه شرکت کوتکنا برای برنده شدن درمقاطعه، به دست نيامده است.

XS
SM
MD
LG