لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۴۵

سويسی ها به تسهيلات گذرنامه ای و حقوق همجنس گرايان رای دادند


رای دهندگان سويسی رای به کنار گذاشتن بخشی از محدوديت های مرزی خود برای الحاق به پيمان موسوم به ناحيه بدون گذرنامه در اتحاديه اروپا رای داده اند.

آنان همچنين با اعطای حقوقی بيشتر به هم جنس گرايان موافقت کرده اند.

در رفراندوم امروز سويس قريب پنجاه و پنج درصد از رای دهندگان با الحاق کشورشان به دو پيمان اتحاديه اروپا صحّه گذاشتند.

الحاق سويس به پيمان " ناحيه پاسپورت آزاد اتحاديه اروپا" موجب خواهد شد که بسياری از محدوديت های مرزی سويس با همسايگانش از ميان برداشته شود و در مورد مبادله اطلاعات مرتبط با مجرمين نيز تسهيلاتی بوجود آيد .

پيمان ديگری که رای دهندگان سويسی با الحاق به آن موافقت کردند راجع به مقررات و قوانين مرتبط با پناهجوئی است.

سويس جزو اتحاديه اروپا نيست .

در رفراندوم امروز همچنين پنجاه و هشت درصد از رای دهنگان حقوق هم جنس گرايان شريک در زندگی را در امور مالياتی، بازنشستگی و ارث مشابه حقوقی دانستند که زن و شوهرها از آن ها برخوردارند . اين حقوق در ديگر کشورهای اروپائی برقرار است اما اين نخستين باری است که اتباع يک کشور اروپائی در يک رفراندوم آنها را برای همجنس گرايان مورد تائيد قرار ميدهند.

XS
SM
MD
LG