لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۳۰

رای گيری  به متمم قانون  اساسی مصر انجام  گرفت


مصری ها امروز در مورد متممی برای قانون اساسی رای دادند که برای اولين بار رقابت بيش از يک کانديدا را در انتخابات مستقيم رياست جمهوری مجاز می شناسد.

گزارشها از چندين مورد اعتراض، و اقدام پليس در توقيف چندمعترض در قاهره و شهرهای ديگر، پيش از بسته شدن حوزه های رای گيری حکايت دارد.

گروههای مخالف خواستار تحريم رفراندوم شده بودند. آنها با تبصره هائی از متمم که کانديداها را به گرفتن تائيديه از دست کم سيصد نفر از اعضای پارلمان تحت سلطه حزب حاکم موظف ميکند، مخالف اند.

رهبران اپوزيسيون ميگويند اين الزام پيدا نشدن رقيبی جدی در مقابل حسنی مبارک رئيس جمهوری را تضمين ميکند. آقای مبارک از بيست و چهار سال پيش بر رهبری مصر را بر عهده داشته و هر شش سال يکبار در رای گيری هائی که خود تنها کانديدای آن بود ، به مقام رياست جمهوری برگزيده شده است

XS
SM
MD
LG