لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۱۶

اعتراف سرباز آمريکائی نگهبان زندان ابو غريب


يک سربازذخيره ارتش آمريکا به نام ليندی انگلند که عکس وی درحالی که ريسمانی به گردن يک زندانی برهنه آويخته بود گرفته شده بود، درجريان محاکمه نظامی خود درايالت تگزاس در روزدوشنبه، هفت مورد ازاتهامات مربوط به رسوائی سوء رفتار با زندانيان در زندان ابوغريب عراق را پذ يرفت. خانم انگلند گفت به علت فشارهمکاران خود، دربخشی ازسوء رفتاربا زندانيان شرکت داشته است.

مرحله تعيين مجازات خانم انگلند درجلسه امروز دادگاه آغازمی شود. وی با حد اکثر۱۱ سال زندان مواجه است. وکلای مدافع وی می گويند قصد دارند مدارکی فراهم آورند که موکل آن ها به شدت دچارمعلوليت وبيماری روانی بوده است.

درجريان محاکمات مربوط به رسوائی بدرفتاری با زندانيان درزندان ابوغريب، تاکنون فقط سربازان و نظاميان پائين رتبه محاکمه و محکوم شده اند. هفته گذشته چهارتن ازژنرال های ارتش آمريکا مبرا ازارتکاب هرگونه خطاکاری درزندان شدند. فقط يک سرتيپ زن ارتش ازپست فرماندهی برکنارشد و کتبا توبيخ شد.

XS
SM
MD
LG