لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۲۱

کوفی عنان درخواست های مربوط به استعفای خود را رد کرد


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست های مربوط به استعفای خود را به دنبال انتقاد هيات تحقيق نسبت به برنامه نفت دربرابرغذا از وی درگزارش خود رد کرد.

اين هيات درگزارش خود درمورد وجود فساد دربرنامه نفت دربرابرغذا، می گويد دليلی به دست نيامده است که نشان دهد آقای عنان برای شرکتی که پسر او کوجو را دراستخدام داشت، امکاناتی فراهم آورده بود تا درمقاطعه کاری مربوط به نظارت دربرنامه برنده شود.

با اين حال گزارش، آقای عنان را مورد انتقاد قرارداده است ومی گويد هنگامی که کاربه مطبوعات کشيد ويکی از روزنامه ها گزارشی دراين مورد منتشرکرد، آقای عنان اقدام به انجام تحقيق کاملی درقبال احتمال برخورد منافع شخصی وتضاد آن با وظايف اداری دراين قضيه به عمل نياورد.

هيات می گويد اگرآقای عنان اقدام به تحقيقات بهتری می کرد، احتمال نمی رفت که قرارداد با شرکت سويسی طرف قرارداد تجديد می شد. گزارش همچنين می گويد کوجو عنان عمدا واز روی قصد، پدرخود را درمورد تماس هايش با شرکت فريب داده بود.

XS
SM
MD
LG