لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۱۴

کوفی عنان هم زير سئوال رفت - 2005-01-26


تحقيقگرانی که به تحقيق درباره فساد در برنامه سازمان ملل متحد برای عراق موسوم به برنامه نفت دربرابرغذا اشتغال دارند، کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد را نيزمورد سئوال قرارداده اند.

سخنگوی دبيرکل سازمان ملل روزسه شنبه به خبرنگاران اظهارداشت آقای عنان دست کم يک باردرسال گذشته با تحقيقگران ديدارکرده است واحتمال می رود که تحقيقگران بازهم اورا مورد سئوال قراردهند. به گفته اين سخنگو، آقای عنان نيزمانند هرفرد ديگری که با برنامه نفت دربرابرغذا مرتبط بوده است، مورد سئوال قرارگرفته است.

برنامه نفت دربرابرغذا به رژيم پيشين صدام حسين اجازه می داد تا زمانی که عراق تحت تحريم های سازمان ملل متحد قراردارد، نفت اين کشور را برای خريد غذا، دارو واقلام مورد نيازديگربه فروش برساند.

سميروينسنت، يک آمريکائی عراقی تبار، هفته گذشته درمورد توطئه واتهامات ديگر در رابطه با اين برنامه خود را مقصردانست واعتراف کرد برای به دست آوردن عوايد نامشروعی ازبابت فروش نفت عراق، به عنوان عامل ثبت نام نکرده صدام حسين عمل می کرده است.

m

XS
SM
MD
LG